Reference

LOMY MOŘINA, spol. s.r.o.

Společnost LOMY MOŘINA, spol. s.r.o. je předním dodavatelem vysokoprocentního vápence pro odsíření hnědouhelných elektráren společnosti ČEZ. Z celkového množství vytěženého kamene se více než 90% využívá k této činnosti. Díky dodávkám suroviny dochází k významnému zlepšování ovzduší v severních Čechách – v okolí Teplicka a Kadaňska.