Certifikace řízení managementu norem ČSN ISO 14001: 2016 a ČSN ISO 45001: 2018

Snímek obrazovky 2024-04-30 140129

Jsme držiteli mezinárodní Certifikace řízení managementu norem ČSN ISO 14001: 2016 a ČSN ISO 45001: 2018 v oblasti procesů:

Poskytování technických služeb při měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických činnostech, testování, analýzy a kontroly při fotogrammetrickém snímkování.

ČSN EN ISO 14001 : 2016

specifikuje požadavky na zavedení, provoz a neustálé zlepšování systému enviromentálního managementu. Tato norma je založena na principu PDCA (Plan – Do – Check - Act), který organizacím pomáhá identifikovat své vlivy na životní prostředí, stanovit cíle a plány pro jejich snižování, provádět kontrolu a neustále vyhodnocovat a zlepšovat své výsledky.

{}

ČSN ISO 45001 : 2018

poskytuje organizační rámec pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a klade důraz na prevenci pracovních úrazů a onemocnění souvisejících s výkonem pracovní činnosti. Implementace systému BOZP omezuje rizika, zlepšuje pracovní podmínky, zvyšuje podnikovou kulturu a corporate identitu.

{}