fb9d25db74c4323789dd7cf1f3879dd2

Měření objemů

Vysoké rozlišení mapových podkladů a detailní 3D modely poskytují přesné informace o objemech, pohybech materiálů a pasportizaci ploch kdykoli a kdekoliv, s minimálním časovým úsilím a velkou úsporou finančních prostředků.

Měření objemů a ploch pomocí dronů je metoda umožňující průběžnou inventarizaci skladů, jak venkovních, tak vnitřních, s možností pokrytí různých velikostí hmot. Tato moderní metoda vylepšuje standardní měřicí postupy tím, že zvyšuje přesnost a detailnost měření a zkracuje dobu potřebnou k provedení. 

Rychlé a bezkontaktní měření, které neomezuje provoz skladu a zabraňuje vzniku rizika pracovního úrazu. Na základě rozdílu mezi podrobným 3D modelem a patřičným porovnávacím modelem je následně možné určit volnou kapacitu, odchylku od projektovaného záměru, případně změny objemů v čase. Díky periodickému měření je možné provádět analýzy změn stavu terénu. Výstupy je možné publikovat v mnoha formátech, ať už finální, nebo pro další zpracování.

Možnosti aplikace

 • Inventarizace skladů dřevní hmoty
 • Měření objemů sypkých materiálů (štěrk, písek, ..)
 • Měření objemů na skládkách odpadů
 • Měření objemů v povrchových dolech
 • Bilance kubatur zemních prací
 • Měření objemů také v uzavřených halách
 • Měření úbytku nebo nárůstu materiálů staveništi nebo v lomu
 • Měření vzdáleností, výškových rozdílů, sklon

Výhody využití dronů pro měření objemů a ploch

 • Přesnost a rychlost měření objemů materiálu na hromadách 
 • Bezpečnost
 • Úspora času na nadbytečným převážení materiálu
 • Detailní informace o skutečných zásobách materiálu
 • Pomoc stavebním projektům udržet si rozpočet (nákup přesného množství materiálu)
 • Získání podkladu pro doplňování zásob matriálu