blooming-yellow-field-hill-clear-blue-sky

Precizní zemědělství

Zeměměřičská činnost ve spolupráci s bezpilotními letouny přináší naprosto přesná a detailní data za zlomek času a nižšími náklady oproti běžným metodám získávání dat.

Bezpilotní letouny vybavené multispektrálními a RGB kamerami umožňují rychlé a precizní mapování stavu půdy a zdraví plodin na Vašem poli. Získaná data pak lze efektivně využít k optimalizaci péče o rostliny, jako je přesné dávkování vody a hnojiv, cílená aplikace herbicidů nebo pesticidů na konkrétní místa a predikce výnosů.

Oproti satelitním snímkům jsou snímky z dronů aktuálnější a nabízejí vyšší přesnost. Navíc drony nejsou v takové míře omezeny vhodnou oblačností jako satelity. V porovnání s pilotovanými letadly provádějícími snímkování mají drony výhodu v možnosti rychlého nasazení i za nepříznivých podmínek a mnohem nižších nákladů na let.

Možnosti aplikace

 • Monitorování stavu zdraví vegetace pomocí vegetačních indexů
 • Detekce a lokalizace nežádoucích plevelů a parazitů
 • Mapování a kvantifikace porostů
 • Monitorování a měření škod
 • Predikce výnosů
 • Kontrola louky nebo pole před senosečí a identifikace zvěře
 • Monitorování a kvantifikace dobytka
 • Detekce podmáčených nebo suchých oblastí

Výhody použití dronů pro agroanalýzu

 • Rychlejší způsob získání dat
 • Přesnost podkladů pro zásahy a ochranu vegetace (použití správného množství herbicidů na správném místě)
 • Snížení enviromentálního zatížení
 • Úspora hnojiv a pesticidů
 • Zajištění podkladů pro pojišťovnu (v případě škod na úrodě po bouřích atd.)
 • Komplexní data o vývoji pozemků
 • Snížení provozních nákladů