draty

Kontrola ochranných pásem elektrického vedení

Vegetaci v ochranném pásmu elektrického vedení je nutné pravidelně udržovat. Případný kontakt s vodiči je totiž častou příčinou havárií a výpadků elektrické energie. Kontrola ochranného pásma pomocí dronu velmi spolehlivá i v členitém a nepřehledném terénu, kde pochozí specifikace vykazuje velkou chybovost. Díky možnosti přesného stanovení ochranného pásma a určení vzdálenosti od vodičů jsme schopni identifikovat a lokalizovat pouze nutné výkony přímo ohrožující provoz distribuční sítě. Vyvarování se zbytečného kácení snižuje množství výkonů a zrychlí vlastní dřevorubecké práce a ušetří náklady.

Podkladové materiály ve formátu vektorových vrstev mohou využít dřevorubecké firmy k lokalizaci specifických výkonů v terénu, dále ke zrychlení procesu identifikace dotčených pozemků a tím i informování jejich majitelů. Stejným způsobem přesná lokalizace vektorových vrstev zjednodušuje práci při komunikaci s dotčenými úřady. To má za následek snížení nákladů dřevorubeckých firem v administrativě, a tudíž může vést i ke snížení ceny provedených prací.

Výstupem práce analytika je podrobná přehledová mapa usnadňující lokalizaci specifikovaných výkonů a jejich rozsah v terénu. Tyto výkony jsou sepsány v sumarizační tabulce, sloužící například jako podklad k určení nákladů na dřevorubecké práce. Kromě vlastních výkonů obsažených ve specifikaci je doplněna přehledová mapa o vodiče a ochranné pásmo pro lepší prostorovou orientaci. Dále také přehledová mapa obsahuje prvky pro základní kartometrická měření v terénu.

Opakované snímání na v zájmových územích umožňuje provést rudimentární odhad růstu a stavu vegetace v dané oblasti. Konzistentní pravidla specifikace při dlouhodobé spolupráci umožní odhadovat náklady na údržbu úseků s menší variabilitou.

Možnosti aplikace

  • Ochranná pásma vedení vysokého a velmi vysokého napětí
  • Ochranná pásma železničních tratí
  • Ochranná pásma produktovodů