9a3ccbbc72c5002d2d013c93496a52e6

Územní plánování

Sběr velkého množství dat v reálném čase – to může pomoci státním organizacím ale i developerům k lepšímu pochopení, analýze a navrhování řešení stávajících sociálních a enviromentálních problémů. 

Analýza dopravy (shromažďování informací o vzorcích provozu, podmínkách infrastruktura atd.) Sledováním dopravních vzorců mohou plánovači optimalizovat silniční sítě a tím udělat dopravu plynulejší.

Vytváření 3D modelů měst – pomáhá plánovačům při vizualizaci a simulaci budoucího vývoje a hodnocení jeho dopadu. 

Inspekce budov, mostů, další infrastruktury – pravidelné kontroly zajišťují bezpečnost a rychlejší údržbu, to pomáhá ke snížení dluhu na infrastruktuře.

Pomoc při mimořádných situacích – průzkum oblastí zasažených katastrofou, vyhodnocování škod, lokalizace přeživších

Identifikování přeplněných kontejnerů, popelnic

Vyhodnocování zdraví vegetace v parcích, ulicích a mapování zelených míst ve městě 

V případě, že je dron vybaven senzorem určujícím kvalitu vzduchu, je možné vytipovat místa se znečištěným ovzduším 

Výhody

Rychlost

Nižší nákladnost

Přesnost

Lepší pochopení území