Nový článek

asd asd asd asd asd asd

Inspekce budov, mostů, další infrastruktury – pravidelné kontroly zajišťují bezpečnost a rychlejší údržbu, to pomáhá ke snížení dluhu na infrastruktuře.

Pomoc při mimořádných situacích – průzkum oblastí zasažených katastrofou, vyhodnocování škod, lokalizace přeživších

Identifikování přeplněných kontejnerů, popelnic

Vyhodnocování zdraví vegetace v parcích, ulicích a mapování zelených míst ve městě 

V případě, že je dron vybaven senzorem určujícím kvalitu vzduchu, je možné vytipovat místa se znečištěným ovzduším 

asdasd

{}
{}

asdasd

Nadpis


asdad as

Nadpis


asdad as

Nadpis


asdad as

Nadpis


asdad as

{}

Galerie