Letecké měřičské snímkování

Letecké měřičské snímkování za využití dronů je moderní metoda umožňující sbírat a analyzovat přesná a aktuální prostorová data. Tato inovativní metoda zdokonaluje běžné měřičské postupy.
ezOtcKEw

Bezpilotní systémy umožňují dosáhnout nepřístupných nebo obtížně přístupných míst, a získat tak komplexní pohled na danou lokalitu. Letecké snímkování zvyšuje podrobnost a přesnost měření, při významném zkrácení vlastní doby měření. Rychlé a bezkontaktní měření neomezuje provoz závodu a zabraňuje vzniku rizika pracovního úrazu. Letecké měřičské snímkování nachází uplatnění v rozsáhlé řadě oborů a činností–energetika, stavitelství, lesnictví, zemědělství a mnohem víc.

Výhody, které přináší letecké měřičské snímkování

  • měření v náročném terénu
  • vysoká přesnost zaměření
  • pokrytí rozsáhlých ploch
  • kvalitní rozlišení snímků

DJI Matrice 300RTK

Průmyslový dron s integrovaným RTK modulem pro přesné mapování a dosahem signálu operátora k letounu minimálně 7km.Konstrukce dronu umožňuje létat po dobu až40minut a dosáhnout maximální rychlosti 82,8 km/h. Bezpečnost dronu zajišťují antikolizní čidla, díky kterým je možné detekovat překážky na vzdálenost30m. Dále dron využívá zdvojený, vzájemně nezávislý systém řídících jednotek a senzorů, které spolupracují na zajištění bezpečnosti dronu. Zároveň podporuje možnost přistát pouze se 3 funkčními motory.

{}

Seznzory

DJI Zenmuse P1
Profesionální fotogrammetrická kamera s vysokým rozlišením 45MP a plnoformátovým CMOS čipem. V kombinaci s Matrice 300 RTK umožňuje velmi přesné a efektivní snímání vhodné pro leteckou fotogrammetrii.

{}

DJI Zenmuse L1
Výkonný multi-senzor, kombinující laserový skener (LiDAR) a optickou 20MP RGB kameru s1“ CMOS čipem. Přesné snímání povrchu terénu nebo struktur zajišťuje řídící IMU jednotka, která v kombinaci s GNSS zajistí horizontální přesnost do5cm a vertikální přesnost do10cm.

{}

Metodika

Bezpilotní letoun vybavený fotogrammetrickým nebo LiDAR senzorem provede snímkování zájmového území. Za využití sofistikovaného softwaru lze produkovat jednotlivé výstupy–bodové mračno, digitální výškový model, ortomozaika, změna stavu terénu, kontrola hypsometrie. Tyto výstupy mohou být publikovány v mnoha formátech, ať už finálních, nebo pro další zpracování.

Výstupy

Bodové mračno
Mračno představuje miliony až miliardy bodů, přičemž každý bod je definován přesnou polohou (x,y,z) a atributovou informací např. nadmořskou výškou, nebo příslušnou barvou. Z mračna je možné počítat kubatury, či vytvářet 3D modely.

{}

Digitální výškový model (DEM)
Pomocí interpolačních metod vytvoříme z bodového mračna rastr digitálního výškového modelu, kde každý pixel nese informaci o své nadmořské výšce. Z DEMu je možné určit objem těles, nebo profil trasy.

{}

Ortomozaika
Pořízené snímky je možné sešít a vytvořit ortofoto celého zájmového území. Velikou předností takového ortofota spočívá ve vysokém rozlišení snímků a zároveň ukazuje aktuální přehled o situaci na přelétané lokalitě.

{}

Změny stavu terénu
V případě periodických měření je možné provádět velmi přesné analýzy změny stavu terénu pro plánování jednotlivých etap prací. Výsledkem je tematická mapa, zobrazující změny povrchu terénu v určitém časovém horizontu.

{}

Další možností při dlouhodobém periodickém měření může být kontrola výškopisu a přesnosti polohy zaměřených vlícovacích bodů. Kontrola je vhodná zejména na lokalitách, kde vlivem pracovní činnosti hrozí možnost vzniku sesuvu–doly, lomy, skládky a jiné.

{}