Vizuální kontroly přenosové soustavy za použití dronu

B0009514-1

Distribuční síť je vystavena nejrůznějším vnějším vlivů, jako jsou bouřky, silné větry, sněhové námrazy a jiné přírodní vlivy. Tato expozice může způsobit poškození jednotlivých částí vedení - stožárů, jejich základů, izolátorů, konzolí, třmenových vazů, zemnících lan atd. Důkladné pravidelné kontroly umožňují identifikovat tato poškození dříve, než dojde k selhání zařízení.

{}

Hlavní výhody inspekce pomocí dronu

Detailní datové podklady

Pomocí vysoce výkonných optických zařízení je možné pořídit detailní snímky ve vysokém rozlišení pro kontrolu stavu zařízení odborným pracovníkem. Možnost zaznamenat data z několika různých úhlů dále poskytuje inspekčnímu technikovy komplexní informaci o stavu zařízení. Trasa dronu je uložena pro pozdější opakování, je tedy možné po daném časovém úseku pořídit naprosto identické snímky.

Bezpečnost

Pomocí dronu lze provádět inspekce na obtížně dostupných nebo nebezpečných místech bez ohrožení lidských životů nebo zdraví. Toto zahrnuje vysoké sloupy nebo oblasti s obtížně přístupným terénem. Dron se během inspekce pohybuje v bezpečné vzdálenosti od zařízení. Dron je dále vybaven antikolizními senzory, které neustále monitorují prostor kolem sebe a vyhodnocují případná rizika.

Efektivita

Pomocí dronu je možné nasbírat data ke kontrole několika prvků naráz s minimálním dopadem na změnu časové náročnosti práce. V kombinaci s těžko přístupnými místy dojde ke značnému zrychlení procesu a zvýšení přesnosti výsledných nálezů. Dále díky rozdělení na analýzu dat v kanceláři a sběr dat v terénu, je snížen počet pracovníků v terénu v oblasti sloupů vysokého napětí. Také je snížen počet vlastních výjezdů terénních týmů k inspekci, protože jeden tým s dronem je schopen realizovat větší množství inspekcí v kratším čase. Je také důležité zmínit, že na rozdíl od běžné inspekce není nutné odstavit dodávku energie, protože samotný dron se v průběhu inspekce pohybuje v bezpečné vzdálenosti od zařízení distribuční sítě.

DJI M300 RTK

Volba správného bezpilotního letounu spolu se snímací technikou je naprosto klíčová. Požadavky na letoun jsou enormní vzhledem k náročnosti a důrazu na pořízení kvalitních, detailních a naprosto přesných dat. Jako komplet je používán bezpilotní letoun DJI M300 RTK spolu s multisenzorovým snímačem DJI Zenmuse H20T.

{}

Bezpečnost

Pro monitorování prostoru a prevenci rizik je dron vybaven antikolizními senzory, které neustále monitorují prostor kolem sebe a vyhodnocují případná rizika. Kombinace čidel dokáže identifikovat překážky ve všech směrech kolem stroje o rozměrech několika centimetrů až do vzdálenosti 30metrů.

Možnost nasazení za téměř každého počasí

Dron je schopen provozu v teplotách od -20 °C až po +50 °C. Vzhledem k podnebí České republiky je tak možný provoz prakticky po celý rok. Díky robustní konstrukci a krytí je možné dlouhodobé nasazení dronu i v nepříznivých podmínkách jako je hustý déšť, sněžení nebo ve vyšší prašnosti. Náš dron je schopen provozu při rychlosti větru až 15 m/s. Tato hranice je vyšší než u běžných bezpilotních letounů.

Dlouhá doba letu a dosah signálu

Bezpilotní letoun je schopen minimální doby letu 40 minut bez nutnosti přerušení letu pro výměnu baterií. Je tak možné obsáhnout velký rádius inspekce během jednoho letového dne. Dron také disponuje dosahem signálu od operátora k letounu minimálně 7 km, což se rovná většímu vysílacímu výkonu a zaručuje spolehlivý pracovní rádius ve většině případů průběhu inspekcí.

DJI Zenmuse H20T

{}

Širokoúhlá kamera

Díky funkci high resolution grid dokáže detailně zdokumentovat potřebné části soustavy z bezpečné vzdálenosti letounu, které jsou dále doplněny detailními fotkami ve vysokém rozlišení ze zoomovací kamery.

RGB optický zoom 20x

23-ti násobný optický zoom ve spojení se 4K kamerou dokáže zaznamenat detailní snímky místa závady a přitom zachovat jeden z hlavních parametrů provozu bezpilotních letounů a sice bezpečnost při jejich provozu.

Rozlišení termovizní kamery 640 x 512 px

Pro jasné zobrazení závady a tím i lokalizaci je nutné vysoké rozlišení, které termální kamera zobrazuje. Pokud bychom tento parametr snížili, snížila by se jistota přesné lokalizace závady pro operátora snímače.

Stabilizovaný závěs

Bezpilotní letoun se v průběhu inspekce pohybuje všemi směry, ať už příkazem pilota, nebo působením vnějších vlivů. Pro pořízení kvalitních dat je tak naprosto stěžejní umístit snímač na tzv. stabilizovaný závěs neboli gimbal. Ten pomocí střídavých motorů udržuje snímač ve stanovené poloze nezávisle od trvalé polohy (naklonění, naklopení apod.), nebo krátkodobého vychýlení bezpilotního letounu.

Organizace monitoringu

Pracovní skupina - terén

Terénní pracovní skupina zajišťuje provoz bezpilotního letounu na určených lokacích. Pracovní skupina v terénu se skládá z následujících členů:

Operátor bezpilotního letounu - řídí letoun během celého průběhu.

Operátor senzorů - má na starosti ovládání potřebného vybavení pro inspekce, zejména termální a RGB kamery.

Pracovní skupina - zázemí

Pracovníci v zázemí jsou odpovědni za zpracování informací od terénní skupiny, vyhodnocení rizik a případně kontaktování údržbové, nebo jiné skupiny.

IT analytik je v přímém kontaktu s terénní skupinou. Ta mu odesílá veškerá nasnímaná data k dalšímu vyhodnocení a zpracování.

{}