Měření objemů a ploch

Měření objemů a ploch Rychle, přesně a s velkou finanční úsporou

Rychle, přesně a s velkou finanční úsporou

Vysoké rozlišení mapového podkladu, detailní 3D model a zlomek časové náročnosti přináší naprosto přesný přehled o kubaturách, přesunech materiálů a také pasportizaci ploch kdykoli a kdekoli je třeba. Rychle, přesně a s velkou finanční úsporou.

Měření objemů a ploch pomocí dronů je moderní metoda umožňující například inventarizaci venkovních a vnitřních skladů hmot různých velikostí. Tato metoda zdokonaluje běžné měřické postupy – mnohonásobně zvyšuje podrobnost a přesnost měření při významném zkrácení vlastní doby měření. Rychlé a bezkontaktní měření neomezuje provoz skladu a zabraňuje vzniku rizika pracovního úrazu. Na základě rozdílu mezi podrobným 3D modelem a patřičným porovnávacím modelem je následně možné určit volnou kapacitu, odchylku od projektovaného záměru, případně změny objemů v čase.

Kontaktujte nás

Možnosti aplikace